บ้านพักอาศัย 2ชั้น คุณฝงหลั่ง แซ่จ๋าว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย