โครงการบริจาคแบบก่อสร้าง ศาลาพักศพ สำหรับวัดและศาสนสถาน

โครงการบริจาคแบบก่อสร้าง ศาลาพักศพ สำหรับวัดและศาสนสถาน
สามารถติดต่อขอแบบก่อสร้างห้องน้ำได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นได้ที่https://www.facebook.com/FEWDAVID3D

ความคิดเห็น