บ้านพักอาศัย3ชั้น ถนนเจริญนคร คุณวิสุทธิ์ ปุณณะหิตานนท์