อาคารมัธยม โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย อ.หลังสวน จ.ชุมพร

ดูเพิ่มเติมได้
       อาคารมัธยม โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย อ.หลังสวน จ.ชุมพร