บ้านพักอาศัย2ชั้น ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร คุณปณิธิ พรหมสาขา ณ สกลนคร

ดูเพิ่มเติมได้ที่ 
         บ้านพักอาศัย2ชั้น ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร