อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ

โดยการออกแบบร่วมกันระหว่าง Fewdavid3d-DesignและDirection-Design
ดูเพิ่มเติมได้ที่