สำนักงานโครงสร้างเหล็ก หจก.ไร่โกทอง คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส (ระยอง)

สถานที่ก่อสร้าง 22/7/2015
ดูเพิ่มเติมได้ที่