บ้านพักตากอากาศชั้นเดียว เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา/อ.ชนะ รักษ์ศิริ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาพวีดีโอมุมสูง
ดูเพิ่มเติมได้ที่