งานออกแบบสำนักงานชั้นเดียว+ห้องน้ำ/กลุ่มบ.เลิศพรฯ อ.หลังสวน ชุมพร

ภาพสถานที่ก่อสร้าง 02/05/2558
ดูเพิ่มเติมได้ที่