งานปรับปรุงอาคารเดิม2ชั้น เป็นศูนย์กลางการปรุงอาหารสหกรณ์

ขอขอบคุณ สรรพาวุธทหารเรือ(บางนา) ไว้วางใจออกแบบกับเราเป็นงานที่3
ดูเพิ่มเติมได้ที่