งานออกแบบอาคารพักอาศัย+สำนักงาน 4ชั้น ถนนพระราม2 ซอย 54