งานออกแบบอาคารพักอาศัย3ชั้น Mr.Ikuta Ryo สุขุมวิท 62