งานออกแบบทาวน์โฮม2ชั้นครึ่ง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย,คุณชญาพัฒน์ ยันตรัตนะวรรณ