อาคารสำนักงานชั้นเดียว "แอท เมืองพลอย รีสอร์ท" อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

ดูเพิ่มเติมได้ที่ 
   อาคารสำนักงานชั้นเดียว แอทเมืองพลอยรีสอร์ท