งานออกแบบ บ้านพักอาศัย 180ตร.ม. จ.ภูเก็ต,คุณวุฒิพงษ์ คงจุติรัตน์