โครงการ "S Hatyai" ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ติดต่อจองโครงการ คุณธเรศ อินทรัศมี 087-220-1177