งานนำเสนออาคารพาณิชย์3ชั้น จ.นครศรีธรรมราช/Mr.Theerapong Chamni