บ้านพักอาศัยชั้นเดียว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์//คุณปัณณพร ปราณธนชัย