งานออกแบบปรับปรุงอาคารเพื่อจัดทำโรงแรมสไตลล์วินเทจ,กรมสรรพาวุธทหารเรือ(บางนา)