งานออกแบบภายในห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์,บางใหญ่,Mr.Kim Foungchindawong

ภาพบรรยากาศจริง
ดูเพิ่มเติมได้ที่