งานออกแบบอาคารสำนักงาน2ชั้นและบ้านพักอาศัย2ชั้น บริษัท เวิลด์ริง อินโฟร์เทคจำกัด ซ.เฉลิมพระเกียรติ 65

ภาพถ่ายสถานที่ก่อสร้าง