โครงการแจกแบบบ้านฟรี"แบบบ้านต้นแสง"

ภาพงานก่อสร้างส่วนหนึ่งจากผู้ที่ได้รับแบบบ้านต้นแสง
ติดตามรายละเอียดการแจกแบบบ้านต้นแสงได้ที่นี่