งานออกแบบธนาคารไทยเครดิตฯ สาขาสำนักธุรกิจเยาวราช

ภาพอาคารก่อนดำเนินการปรับปรุง
ดูเพิ่มเติมได้ที่