งานออกแบบบ้านพักอาศัย2ชั้นคุณฐิติพงษ์,หมู่บ้านธารารมณ์ ถ.รามคำแหงความคิดเห็น