FEWDAVID3Ddesign All ArchitectureService


ความคิดเห็น

fewdavid กล่าวว่า
เราคือทีมงานที่เป็น Subcontract ของบริษัทออกแบบบ้าน ต่างๆ บัดนี้พวกเราได้มาให้บริการกับลูกค้าโดยตรง ซึ่งสามารถทำให้ลูกค้าได้ประโยชน์จากการว่าจ้าง ด้วยอัตราค่าบริการที่ถูกกว่าและเป็นธรรมมากที่สุด รวมไปถึงงานแบบบ้านสำเร็จรูปที่ทางทีมงานมีให้บริการ ซึ่งเป็นงานที่มีแบบบ้านจริง สามารถนำไปสร้างโดยรูปแบบตรงตามภาพที่ท่านเห็น หมดปัญหาซื้อแบบไปแล้วก่อสร้างออกมาไม่เหมือนกับที่ท่านหวังไว้